Ring vår døgnåpne vakttelefon | 4590 8888

Oso 200l vvb

Oso 200 bereder

Kr 11 000,-  inkl mva

Varmtvannsbereder leveres med støpsel for stikkontakt. Det er derimot anbefalt/ krav at vvb direktekobles. Her kan vi hjelpe til å få tak i elektriker om ønskelig

Det forutsettes at det er tilkomst til vvb. Evt arbeider for tilkomst kommer i tillegg. Dette  kan avdekkes ifm en besiktigelse ifm rørfornying.

Prisen er basert på gjenbruk av ekisternede rør og koblinger. Dersom noe ikke kan gjenbrukes vil deler komme i tillegg